Title

TKV: Mở thầu các gói cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho các nhà máy nhiệt điện năm 2018

Thực hiện chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong nước để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho các nhà máy nhiệt điện năm 2018 đảm bảo công khai, minh bạch, căn cứ trên các quy định của Luật Đấu thầu, ngày 28/2/2018, Tập đoàn đã tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi (theo Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ) cho 11 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy.

Theo đó, thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): ngày 30 tháng 01 năm 2018; thời gian đóng thầu: 9 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2018; thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Tham gia Lễ Mở thầu có đại diện của các nhà thầu, đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện như: các Tổng công ty phát điện 1,3, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Công ty BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Hải Phòng...

Lễ mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các gói cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho các nhà máy nhiệt điện năm 2018 đã kết thúc vào lúc 16:00 cùng ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, TKV đã nhận được 54 bộ Hồ sơ dự thầu (HSDT) của 21 nhà thầu.

+ Tuyến đường sông: 17 bộ HSDT

(Trong đó, các gói đường thủy đi Nhà máy nhiệt điện Phả Lại và Ninh Bình: mỗi gói 2 nhà thầu tham gia - chủ đầu tư cho phép đồng ý mở HSDT; các gói đường thủy đi Nhà máy nhiệt điện An Khánh và Thăng Long: mỗi tuyến 1 nhà thầu tham gia, không đủ điều kiện để mở HSDT).

+ Tuyến đường biển:  37 bộ HSDT

Các gói thầu đều đảm bảo điều kiện mở HSDT do có trên 3 nhà thầu tham gia.

 Các gói HSMT đường sông

1- 01/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa cho Nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

2- 02/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa cho Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

3- 03/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1.

4- 04/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình.

5- 05/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

6- 06/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện An Khánh.

Các gói HSMT đường biển

1- 07/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1.

2- 08/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

3- 09/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

4- 10/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

5- 11/2018/TKV-DVVT-KDT: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguồn: Vinacomin news

 

Like0

View 3008

Facebook chat