Title

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÔNG TY VỀ CHUẨN Y ĐỒNG CHÍ TRẦN BÌNH LỤC GIỮ CHỨC VỤ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÍ NGHIỆP

                Vừa qua, tại Văn phòng Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ninh Thị Mỹ Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai.

            Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư- TKV, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về việc chuẩn y đồng chí Trần Bình Lục, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khối trạm Kinh doanh Xăng dầu, Phó Giám đốc Xí nghiệp, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Bình Lục, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Khối trạm Kinh doanh Xăng dầu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp tin tưởng giao cho trọng trách mới. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp; cán bộ chủ chốt của Xí nghiệp, Công ty và rất nhiều các thế hệ lãnh đạo đã tạo điều kiện cho đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở nhiều lĩnh vực công tác.

             Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới và với trọng trách mới được giao, đồng chí sẽ tiếp tục cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tiếp tục sáng tạo, quyết tâm đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong đơn vị đối với Đảng, Nhà nước và chế độ để đưa Xí nghiệp và Công ty tiếp tục phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

             Văn phòng ĐU

 

Like0

View 1130

Facebook chat