Title

Công ty cổ phần Vật tư - TKV Thông báo gia hạn nhận Hồ sơ mời chào giá cho Đơn hàng DG19-2021: Mua dầu gốc 500N - nhóm III lần 1 năm 2021 phục vụ sản xuất.

Like0

View 2914

Tin tức khác

Trang

Facebook chat