Title

ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI CÔNG TÁC AT- VSLĐ – PCCN LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU TRONG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2019.

                Ngày 25/6/2019, Công ty cổ phần Vật tư – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

              6 tháng đầu năm 2019, được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, đơn vị. Các đơn vị  đấy mạnh sản xuất, tiêu thụ than kéo theo sản lượng tiêu thụ của Công ty tăng. Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn: tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp. Cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực không chỉ dầu Cominlub. Thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra mất an toàn, cháy nổ vô cùng cao.

             Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng trong các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực: Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 268 tỷ đồng bằng 55% kế hoạch năm.

Về công tác kỹ thuật: Sản phẩm dầu Cominlub của Công ty được Tập đoàn chọn tham gia triển lãm Tổng kết 10 năm “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Cung hữu nghị Việt Xô. Đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm và hình ảnh của Công ty đến đông đảo người tiêu dùng.

Công tác tổ chức: Hoàn thành việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trạm kinh doanh dầu/ cửa hàng và kho xăng dầu, áp dụng mô hình tổ chức mới công ty đã ban hành. Ban hành quy định mức tiền lương theo vị trí việc làm đối với người lao động trong toàn Công ty.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông.

        Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong quý III Ban lãnh đạo Công ty triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:

Siết chặt kỷ cương, đảm bảo tuyệt đối công tác AT- VSLĐ, PCCN, kiểm tra các hệ thống điện, nhà xưởng kho tàng trong mùa mưa bão, chuẩn bị các điều kiện cần thiết ứng phó kịp thời.

Đẩy mạnh các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chấp hành nghiêm quy định của Công ty trong công tác kinh doanh vật tư, mua bán thiết bị, kiểm soát chặt chẽ, toàn diện theo quy định.

Triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng phương án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất giai đoạn 2020-2025.

Dự kiến trong quý III điều kiện thời tiết dự báo không thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ, nguy cơ xảy ra mất an toàn cao, các đơn vị cần chú ý hơn nữa công tác an ninh an toàn đảm bảo không để xảy ra tai nạn cho người và sự cố thiết bị.

Một số hình ảnh: 

                                                                                      Nguyễn Thị Xoa

Like2

View 4062

Facebook chat