Title

ĐẢNG ỦY MTS HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

            Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ ĐU ngày 27/4/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh; Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 29/4/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty. Ngày 13/5/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56- QĐ/TW ngày 08/2/2022; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

         Phương thức học tập hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 297 đảng viên trong Đảng bộ Công ty tại 07 điểm cầu. Báo cáo viên đồng chí Bùi Văn Ngợi- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh.

            Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ngợi đã nêu những nội dung trong bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ Mỏ; Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

           Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhấn mạnh và mong Quảng Ninh thực hiện tốt hơn nữa 5 nội dung: Phát huy truyền thống vẻ vang và vị thế quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy; Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội; Gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng; Đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo.

           Hội nghị cũng được quán triệt các nội dung:

           Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồi với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/20212 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

             Sau buổi học tập, các chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Công ty, đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại như lời chúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Chúc Quảng Ninh tiến thật xa

Quảng Ninh như thế mới là Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Xoa

 

Like2

View 918

Facebook chat