Title

ĐẢNG ỦY MTS TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT NĂM 2021

             Ngày 07/1/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần Vật tư  - TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai Nghị quyết năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Trần Thế Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; đồng chí Bùi Khắc Trực - Ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh.

             Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy Công ty nêu bật những nét nổi bật của Đảng bộ Công ty. Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt 100% kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, sản xuất an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

           Triển khai nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ Công ty, Đảng bộ Công ty tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

         Phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo an toàn về người, thiết bị, vốn và môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ luật lao động và an toàn xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Tập đoàn là “ An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo phù hợp , đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

            Hội nghị đã tiếp thu ý kiến tham luận của các đơn vị về các nội dung: Các biện pháp nâng cao, đảm bảo nguồn cung ứng nguyên nhiên liệu trong quản lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn Cominlub; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu trong cán bộ đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ dầu nhờn Cominlub…

            Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đánh giá Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội 12, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp Công ty, Xí nghiệp bên cạnh đó cần khắc phục một số hạn chế đã nêu như: Các tổ chức cần hoạt động rõ nét, cụ thể hơn, xây dựng Quy chế phối hợp Hội đồng quản trị.

           Để hoàn thành Nghị quyết năm 2021, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:Phòng chống dịch Covid 19 đặc biệt vì có vận tải thủy, tiếp xúc với người nước ngoài; Lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu SXKD, thực hiện tiết kiệm 2% theo chỉ đạo của Tập đoàn, xác định khâu yếu để có những giải pháp phù hợp; Rà soát lại toàn bộ quy chế, quy định của Đảng ủy Công ty; Thực hiện tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Nâng cao chất lượng người đứng đầu…

          Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã vinh dự được Đảng bộ Công ty khen thưởng và tặng bằng khen

          Đặc biệt có 02 đồng chí được nhận danh hiệu Người thợ Mỏ -Người chiến sỹ"

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Like0

View 976

Facebook chat