Title

ĐẢNG ỦY MTS -TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Ngày 05 tháng 01 năm 2022, tại Văn phòng Công ty, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phổ biến quán triệt Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Ngợi - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo ĐU Than Quảng Ninh; Đại diện các Ban Đảng ủy Than Quang Ninh.

Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy Công ty nêu bật những nét nổi bật của Đảng bộ Công ty. Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch được Tập đoàn giao. Đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, sản xuất an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy Công ty đã làm tốt công tác tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời xây dựng và ban nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Triển khai nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ Công ty, Đảng bộ Công ty tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo an toàn về người, thiết bị, vốn và môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ luật lao động và an toàn xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Tập đoàn. Quán triệt Nghị quyết số 08 /NQ-TU, ngày 15/11/2021 của BCH  đảng bộ rỉnh QN về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác là : Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Ngợi - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đánh giá Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp xí nghiệp tuy là cán bộ trẻ song đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã biểu dương Đảng bộ công ty Cổ phần Vật tư có Đảng bộ xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả được Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng Giấy khen phong trào Dân vận khéo.

 Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 đã vinh dự được Đảng bộ Công ty khen thưởng và tặng bằng khen, đặc biệt có 03 đồng chí được nhận danh hiệu thợ mỏ sáng tạo.

Nguyễn Xoa

Like2

View 2235

Tin tức khác

Trang

Facebook chat