Title

Hội nghị người lao động cấp đơn vị hướng tới Hội nghị người lao động toàn Công ty năm 2017

Hội nghị người lao động cấp đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) đã được đồng loạt tổ chức từ 1/12/2016 đến 20/12/2016. Đây là dịp để toàn thể các CBCNV Công ty cùng tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm cũ và đề ra phương hướng hoạt động trong năm mới.

Trong gần một tháng nay, các đơn vị trong toàn Công ty đã tiến hành Hội nghị người lao động trong không khí nghiêm túc, dân chủ và công khai. Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng ban chức năng đã bố trí tham dự Hội nghị của các đơn vị để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người lao động.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Năm vừa qua, các đơn vị đã gặp nhiều khó khăn thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ than: trong năm TKV có 2 lần điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than từ 39 triệu tấn xuống 34,5 triệu tấn do đó ảnh hưởng đến khối lượng bóc xúc đất đá, theo đó khách hàng của Công ty đã điều chỉnh giảm sản lượng theo kế hoạch của TKV, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ xăng dầu, vật tư các loại của Công ty. Ngoài ra, việc giảm phí cung ứng và chiết khấu xăng dầu, giảm cước vận chuyển và bốc xếp than, việc thu hồi công nợ, việc phải tạm dừng sản xuất tại cọc 7 cũng ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của toàn Công ty

Mặc dù vậy, MTS nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn TKV, thường xuyên chỉ đạo kịp thời, hiệu quả thông qua cơ chế, chính sách và cơ chế điều hành sát với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là sự ủng hộ sử dụng dịch vụ của khách hàng trong và ngoài ngành; Là tinh thần trách nhiệm và sự "tận tụy với nghề" của toàn thể các đơn vị, phòng ban trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, hoàn thành nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác. 

Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên chức được duy trì ổn định, cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất được đầu tư phát triển, an toàn, an ninh chính trị, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thu nộp đối với Nhà nước và cấp trên.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Công ty cùng Ban lãnh đạo đơn vị đã lắng nghe người lao động nêu lên những kiến nghị thiết thực đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Các ý kiến tham luận được trình bày trước Hội nghị đã được đại diện Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc. Hầu hết các kiến nghị tập trung vào: công tác đầu tư phát triển phục vụ SXKD, công tác xây dựng và hoàn thiện các cơ chế quản lý. Trong năm 2017, các đơn vị cần tập trung: rà soát lại công tác tổ chức, sắp xếp lao động; phát huy các sáng kiến tiết kiệm chi phí trong sản xuất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác phối hợp nội bộ Công ty, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trong quản lý sản xuất… 

Hội nghị người lao động cấp đơn vị  không chỉ là diễn đàn thực hiện dân chủ tại mỗi đơn vị: trực tiếp công khai về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nội quy – quy chế của doanh nghiệp, công khai tài chính, chế độ lương – thưởng – phúc lợi cho người lao động; xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở với Công đoàn Công ty, điều chỉnh thoả ước lao động tập thể, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, mà còn giúp Ban lãnh đạo Công ty cũng như Ban lãnh đạo đơn vị nắm bắt tâm tư tình cảm của người lao động, tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của CBCNV toàn Công ty.

Năm 2017 tiếp tục được dự báo là một năm đặc biệt khó khăn và thử thách với MTS, CBCNV Công ty quyết tâm giữ vững công tác sản xuất, phát huy thành tích, đồng tâm cố gắng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu ổn định việc làm, đời sống và duy trì cổ tức trên 7% cho các cổ đông.

Một số hình ảnh HN NLĐ cấp đơn vị:

Lê Thu Duyên

Like0

View 9441

Facebook chat