Title

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG MTS NĂM 2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

              Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Công ty cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Bùi Văn Ngợi - Ủy viên  BTV- TB Tuyên giáo ĐU TQN; ban lãnh đạo Công ty và 116 đại biểu đến từ các Chi nhánh, Xí nghiệp trong Công ty.

               Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021. Theo đó kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2020 như sau:

              Tổng doanh thu: 3.593/3.688 tỷ đồng đạt 97.4% KH; Giá trị sản xuất: 453/451 tỷ đồng đạt 100.5% KH; NSLĐ bình quân: 126/111 triệu đồng/ người/năm đạt 114% KH; Thu nhập bình quân: 8,9 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100% KH; Lợi nhuận: 18.2/18 tỷ đồng đạt 101% KH. Năm 2020, Công ty đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo ổn định sản xuất vừa phòng chống dịch Covid 19.

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Trung biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Công ty góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của Tập đoàn. Để hoàn thành mục tiêu năm 2021 Công ty đề ra, đồng chí đề nghị Công ty tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

         Quan tâm chỉ đạo công tác kế hoạch đầu tư quyết liệt hơn nữa trong công tác thiết bị vận tải, bốc xếp; Đầu tư phát triển hệ thống cấp phát hiện đại tại các đơn vị trong Tập đoàn; Bên cạnh sản phẩm chính cần tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ mới; Quan tâm đến quản trị rủi ro...

        Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý; phiếu bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động Tập đoàn và Bầu Ban thanh tra nhân dân

      Năm 2020, 05 tập thể và 04 cá nhân đã được Ban lãnh đạo Công ty tặng giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc.

                                  Hinh ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị

Like1

View 3421

Facebook chat