Title

Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng trước khi kết nạp Đảng

               Ngày 04/11, Đảng ủy Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức trước khi kết nạp đảng đối với 09 quần chúng ưu tú dịp 12/11/2022. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng dự và chỉ đạo kiểm tra, đánh giá nhận thức.

         Theo đó, hình thức đánh giá bằng vấn đáp. Về nội dung đánh giá tập trung vào những nội dung cơ bản của các chuyên đề như khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi thành viên Hội đồng kiểm tra, đánh giá Đảng ủy Công ty đặt 01 câu hỏi khác nhau đối với quần chúng; các thành viên Hội đồng cùng đánh giá kết quả.

           Quần chúng ưu tú trả lời câu hỏi của Hội đồng đánh giá

          Nhìn chung quần chúng ưu tú đợt này được đánh giá có tinh thần tự giác học tập nghiêm túc, nghiên cứu trả lời các câu hỏi của Hội đồng kiểm tra, đánh giá lưu loát, trôi chảy hơn, nhất là đã bám sát các nội dung của câu hỏi, tự tin hơn và hoàn thành tốt câu hỏi được Hội đồng đánh giá đưa ra. Kết quả 09/09 quần chúng ưu tú đã đủ điều kiện nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí trong hội đồng đánh giá chụp ảnh kỷ niệm cùng quần chúng ưu tú

         Phòng Tổng hợp Đảng ủy

Like0

View 1170

Facebook chat