Title

MTS - CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19, ĐẢM BẢO DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG SXKD

            Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã thực hiện nhiều biện pháp chủ động chống dịch, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 06/03/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng dịch Covid-19; Chỉ thị số 17-CT/ĐU ngày 31/01/2020 của BTV Đảng ủy TQN “về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra”; Chỉ thị số 18-CT/ĐU ngày 07/03/2020 BTV Đảng ủy TQN “về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo ban hành công điện số 494/ CĐ- BCĐ ngày 09/3/2020 về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona ( covid-19) gây ra;  xây dựng ban hành Phương án đáp ứng các tình huống đối với dịch bệnh Covid-19 để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của cấp trên trong toàn Công ty; các đơn vị trong Công ty đã xây dựng phương án cụ thể cho từng bộ phận, ngành nghề và đã được triển khai tích cực trong thời gian qua.

              Xác định diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, ban lãnh đạo Công ty đã chỉ thị yêu cầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến cán bộ, đảng viên người lao động và người thân trong gia đình để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh covid-19, kiên quyết yêu cầu cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của Bộ y tế.

           Trong cuộc chiến chung tay đẩy lùi Covid -19, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực như đến các đơn vị tuyên truyền trực tiếp đến đoàn viên, người lao động bằng băng zon, áp phích hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tặng khẩu trang, nước rửa tay và nước muối xúc họng hỗ trợ tốt nhất cho người lao động yên tâm sản xuất.

            Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Thông báo số 6 (số 54/TB-TKV) ngày 31/3/2020 Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TKV về tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng,chống Covid-19 trong tình hình mới; Điện khẩn số 05/ĐK- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm. Công ty đã xây dựng kế hoạch số 670/KH-MTS ngày 01/4/2020 Đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trong Công ty cổ phần Vật tư -TKV với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

       Để hạn chế tiếp xúc gần văn phòng Công ty, văn phòng các đơn vị: thực hiện chế độ làm việc từ xa, luân phiên đối với Ban lãnh đạo và tất cả các phòng ban chuyên môn; duy trì khoảng cách làm việc phù hợp giữa người với người. Kiểm tra thân nhiệt cán bộ công nhân viên và khách hàng liên hệ công tác khi đến cơ quan, yêu cầu rửa tay diệt khuẩn; thực hiện chia khẩu phần ăn công nghiệp theo từng xuất riêng....

        Việc thực hiện các quy định phòng chống dịch là yêu cầu bắt buộc đối với CBCNV, là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét để bố trí công việc.

Với mục tiêu: Vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh lan rộng, vừa phải chủ động giữ vững sản xuất, cán bộ công nhân viên MTS chung sức, đồng lòng nỗ lực thực hiện thắng lợi đồng thời hai mục tiêu đã đề ra.

                                                                           Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 2611

Facebook chat