Title

MTS – ĐẢM BẢO 3 CHỮ “AN” NĂM 2018

Đó là lời phát biểu của đồng chí Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 cơ quan Văn phòng Công ty.

Hội nghị sơ kết và Hội nghị Người lao động năm 2019 cơ quan Văn phòng Công ty diễn ra ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. Năm 2018, tình hình sản xuất của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Giá nguyên vật liệu, xăng dầu trên thị trường thế giới và trong nước liên tục biến động, chi phí kinh doanh xăng dầu của Công ty vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, với sự nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kết quả một số chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu: 4.176 tỷ đồng bằng 107% KH điều hành của Công ty; Giá trị sản xuất: dự kiến đạt trên 503 tỷ đồng bằng 101% KH; Thu nhập bình quân đạt trên 7,8 triệu đồng/ người/tháng; Lợi nhuận 14,668 tỷ đồng bằng 134%KH.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Nghĩa đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó quan trọng nhất là đã đảm bảo ba chữ “An”. An toàn – An ninh – An sinh. An toàn: Không xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị trong quá trình sản xuất; An ninh: Kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại các đơn vị trong Công ty không để xảy ra vi phạm, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn hoạt động của Công ty. An sinh: Đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, phân phối lợi nhuận hài hòa lợi ích giữa các bên.

Điểm nổi bật trong năm 2018 là tiến bộ trong công tác kỹ thuật cụ thể:

Về hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật:

MTS nỗ lực triển khai đồng bộ các hệ thống ứng dụng và hệ thống hạ tầng CNTT hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp, cùng với các hệ thống ứng dụng quy mô lớn và các hệ thống CSDL cốt lõi, mang tính tích hợp cao. Về hạ tầng truyền thông: Hệ thống mạng nội bộ tại các đơn vị của công ty đã phát huy vai trò là phương tiện hạ tầng quan trọng để trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Về máy chủ và các thiết bị lưu trữ CNTT: Hệ thống máy chủ được đầu tư, trang bị đồng bộ theo quy hoạch, nên việc quản lý và sử dụng đạt hiệu quả cao.

 Về giải pháp đảm bảo bảo mật hệ thống:                      

Hệ thống CNTT được trang bị một số giải pháp về bảo mật ở cả mức hạ tầng mạng và mức ứng dụng. Công ty đã từng bước được trang bị và đưa vào sử dụng rất nhiều những giải pháp an toàn bảo mật mang tính toàn diện, phù hợp nhu cầu và hiệu năng của hệ thống CNTT. Vừa qua, Công ty đã có giải pháp thay đổi đăng nhập hệ thống từ etoken key sang giải pháp OTP (mật khẩu tạo ra ngẫu nhiên chỉ sử dụng một lần được gửi đến số điện thoại để xác nhận bổ sung khi thực hiện giao dịch qua mạng). Giúp tăng khả năng bảo mật cho hệ thống mà khách hàng sử dụng.

 Trong những năm gần đây, văn hóa công sở của Công ty được trú trọng và từng bước chuyên nghiệp hơn trong cung cách làm việc, mỗi cán bộ công nhân viên tự hào được là đại sứ mang giá trị thương hiệu của Công ty quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến với bạn hàng. Cán bộ công nhân viên đã chủ động, tự giác và sáng tạo hơn trong công việc, cùng đoàn kết, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung cùng xây dựng Công ty phát triển.

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, mục tiêu năm 2019 rất nặng nề, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cần trú trọng vào một số nhiệm vụ cụ thể:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 hợp lý và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Triển khai mô hình tổ chức kinh doanh xăng dầu mới tại các đơn vị trực thuộc, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với mô hình mới.

Hoàn thiện, nâng cấp toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu tự động, duy trì hoạt động của hệ thống được thông suốt. Địa bàn cung cấp trải dài khó khăn cho đội ngũ kỹ thuật công ty khi có sự cố cần xử lý vì vậy cần lắp đặt những thiết bị hiện đại đảm bảo ít xảy ra sự cố nhất.

Phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục những hạn chế, tồn tại, cán bộ công nhân viên Công ty tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ chung sức đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Like1

View 1239

Facebook chat