Title

MTS- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KỸ THUẬT - AN TOÀN QUÝ III TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2019

Những tháng cuối năm, công tác an toàn luôn là yếu tố được chú trọng và đặt lên hàng đầu cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm. Ngày 18/11/2019, Công ty cổ phần Vật tư – TKV tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác Kỹ thuật – An toàn vệ sinh lao động quý III, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn những tháng cuối năm 2019. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó bí thư Đảng ủy - PGĐ Công ty; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban; Lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách công tác an toàn các đơn vị trong Công ty.

Tại cuộc họp, đồng chí Lâm Phú Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật an toàn báo cáo đánh giá công tác kỹ thuật an toàn và công tác ATVSLĐ quý III năm 2019 và đề ra mục tiêu những tháng cuối năm 2019:

Đóng góp hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị, duy trì tốt công tác an toàn PCCC&CNCH, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Chủ trì cuộc họp, đồng chí trương Quang Vệ - Phó Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật- An toàn Công ty đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung chủ yếu:

Chủ động tổ chức rà soát việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ năm 2019 hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng cường kiểm tra nhật lệnh sản xuất, bàn giao ca ở các phân xưởng, trạm, kho, tổ đội.... Chấp hành đúng các quy định, nội quy, quy chế của Công ty. Yêu cầu cán bộ chỉ huy sản xuất khi ra lệnh sản xuất phải nêu các nguy cơ có thể gây TNLĐ, sự cố cháy nổ cũng như các nguy cơ khác tùy từng đặc thù công việc.

Kiểm tra định kỳ, thường xuyên tình trạng kỹ thuật trang thiết bị hệ thống PCCC đã được trang bị đảm bảo khả năng sẵn sàng cho người làm việc trong ca cùng trang thiết bị PCCC&CNCH.

Lập phương án đảm bảo an toàn cho người lao động trong những tháng cuối năm 2019.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật các đơn vị cần liên tục cập nhật kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Thời điểm kết thúc năm 2019 không còn bao lâu, tiến độ sản xuất kinh doanh hoàn thành mục tiêu đang gấp rút hoàn thành, nguy cơ xảy ra mất an toàn cao. Công ty đề nghị các đơn vị thắt chặt công tác an toàn, thường xuyên kiểm tra nhận diện nguy cơ tiềm ẩn tìm cách phòng tránh. Tích cực tuyên truyền đến người lao động thực hiện đúng trang bị bảo hộ cá nhân, tuân thủ quy trình sản xuất.

                Nguyễn Thị Xoa

 

Like1

View 4285

Facebook chat