Title

MTS - HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH VỪA ĐẢM BẢO SẢN XUẤT

                  Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình covid diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã chủ động, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch và  hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó giá trị sản xuất toàn Công ty 6 tháng đạt 51.311/45.614 trđ bằng 112% kế hoạch.

                 Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Sản xuất kinh doanh, công tác An toàn 6 tháng đầu năm 2021 ngày 05/7/2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Tạ Quang Tuấn đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng vừa qua cụ thể: về tiêu thụ dầu Do dự kiến đạt 110.205/195.000 nglít đạt 57% KH; Tiêu thụ dầu Cominlub ước đạt: 2.148/5.000 nglít bằng 48% KH; dịch vụ vận tải thủy ước đạt 14.085/47.428trđ = 30% KH năm 2021.

         

            Nhân dịp này, các đồng chí Giám đốc Xí nghiệp, chi nhánh đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất, đề xuất giải pháp cụ thể phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

           Triển khai nhiệm vụ tháng 7 và quý III năm 2021, Công ty đề ra mục tiêu cụ thể: Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn cho người và thiết bị; Các đơn vị chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường, không để lãng phí khi sử dụng các nguồn lực hiện có; Công tác quản lý và sử dụng đất đai cần quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích.

            Phát biểu tại hội nghị chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Thế Thành biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể CBCN, NLĐ và chúc mừng thành tích đạt được của các tập thể trong phong trào thi đua lao động sản xuất 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí đề nghị các phòng ban, xí nghiệp tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, đầu tư mua sắm, kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2021.

          Hội nghị cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đau lao động sản xuất 6 tháng đầu năm 2021.

                                                              Nguyễn Thị Xoa - VPGĐ

Like0

View 3541

Facebook chat