Title

MTS - KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY

              Thực hiện chương trình làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19. Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Công đoàn Lê Dũng cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên một số phương tiện thủy của Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ Công ty.

            Do đặc thù công việc chuyển tải, bốc xếp thường xuyên tiếp xúc với tàu nước ngoài nên công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đối với thuyền viên công nhân lao động trên tàu vô cùng quan trọng.

          Đồng chí Nguyễn Thế Hùng nhắc nhở anh em cần thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh Covid 19. Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ cũng đã cập nhật thường xuyên về tình hình dịch bệnh, cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang cho cán bộ công nhân lao động làm việc trên tàu. Thực hiện bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định...

                   Ngoài các biện pháp tuyên truyền miệng, thành lập Ban chỉ đạo, công văn hướng dẫn phòng chống dịch...., Công ty trang bị cho đơn vị những áp phích tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh dán ở những nơi dễ thấy để mọi người có ý thức hơn trong công tác phòng dịch.

               Tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, cán bộ công nhân viên MTS chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

      

Like0

View 3613

Facebook chat