Title

MTS - PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AT- VSLĐ NĂM 2019

          Thực hiện nội dung Kế hoạch số: 47/KH-TKV ngày 18/03/2019 của Tổng Giám đốc  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc " Triển khai tháng hành động  AT-VSLĐ năm 2019” và Kế hoạch số 618/KH-MTS của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV “ Về việc triển khai Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019”.

         Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCNV Công ty hiểu rõ và tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh toàn Công ty. Thực hiện tốt mục tiêu "An toàn – Đổi mới – Phát triển". Ngày 06/5/2019, Công ty cổ phần Vật tư  - TKV đồng loạt tổ chức phát động thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2019 tại các đơn vị, Xí nghiệp trong Công ty.

 Hưởng ứng chủ đề tháng hành động của Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam về AT- VSLĐ năm 2019 của Công ty là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Trong ngày phát động tháng An toàn, Công ty tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc với đại diện người lao động thực hiện nội dung đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN của Tháng hành động AT-VSLĐ, cam kết thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp tạo môi trường làm việc thoáng mát, đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, ký cam kết thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCC năm 2018 giữa các phân xưởng sản xuất (thuộc Xí nghiệp), giữa các tổ, nhóm sản xuất, các đoàn phương tiện, từng phương tiện, đầu máy hoạt động riêng lẻ... (thuộc phân xưởng). Không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, sự cố thiết bị. Các Xí nghiệp tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có người bị TNLĐ, trồng cây xanh ở những nơi có thể: Nhà ăn, nhà ở, khai trường tạo môi trường Xanh – Sạch - Đẹp. Các tổ nhóm, phân xưởng sản xuất tổ chức tháng làm việc mẫu mực An toàn – Đổi mới – Phát triển Tổ chức thực tập các phương án PCCN, chống tràn dầu, cứu hộ cứu nạn  theo phương án đã xây dựng. Hội thảo chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCN. Kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra về AT-VSLĐ ở đơn vị, kiểm tra hoạt động của màng lưới ATVSV....

Công tác ATVSLĐ là một nội dung quan trọng trong lao động sản xuất. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATVSLĐ đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp phải đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động, bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Phạm Ngọc

Like0

View 1193

Tags

Facebook chat