Title

MTS - Sơ kết công tác tháng 8, Triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021. Học tập, quán triệt và triển khai các Quy định, Nghị quyết của Đảng

             Sáng ngày 07/9/2021, Đảng ủy Công ty CP Vật tư -TKV đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và quán triệt các Quy định, Quyết định, Nghị quyết của Đảng.

           Dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Lãnh đạo Công ty, thường trực các tổ chức đoàn thể, các Bí thư đảng bộ, Giám đốc đơn vị, các Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công ty, Các ban Đảng, Văn phòng Đảng uỷ Công ty.

           Sau khi khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty đã nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được trong tháng 8/2021, đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 9 về công tác xây dựng Đảng, công tác sản suất kinh doanh toàn Công ty. Đồng chí đặc biệt yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

               Tiếp sau đó Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty, Báo cáo viên cấp Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt những nội dung chính, chủ yếu, những điểm mới trong Quy định 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng, Quyết định số 23 ban hành quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Nghị quyết 02 của BCT về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết số 02 -NQ- TW của BCT.

           Tại hội nghị Công ty cũng đã có nhưng bó hoa tươi thắm chúc mừng các đồng chí cán bộ của Công ty hoàn thành nhiệm vụ công tác, nhận quyết định nghỉ chế độ.

....và chúc mừng 02 đồng chí: Nguyễn Văn Tuân; Nguyễn Đức Long có quyết định bổ nhiệm 

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong tháng 9, BCH Đảng bộ Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt mục tiêu kép: Vừa sản xuất, vừa chống dịch, tăng cường các mặt công tác xây dựng Đảng; Yêu cầu Bí thư các chi,đảng bộ bộ tiếp tục triển khai quán triệt nội dung các Quy định, Quyết định, Nghị quyết của Đảng tại cấp Chi bộ, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Hướng dẫn của Đảng ủy Công ty, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra.

                        Lê Thu Duyên - CVP Đảng Ủy Công ty

Like0

View 1023

Facebook chat