Title

MTS - Sơ kết hoạt động SXKD quý I, Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần Vật tư – TKV tổ chức Sơ kết hoạt động SXKD quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

 Quý I năm 2019, Công ty Cổ phần Vật tư gặp không ít khó khăn do ngay từ đầu năm giá xăng dầu và giá điện tăng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào, thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, bên cạnh đó thời gian làm việc thực tế ít vì kỳ nghỉ Tết kéo dài. Song với sự chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty cùng sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV  kết thúc quý I, giá trị sản xuất đạt 103% kế hoạch.

Mục tiêu đặt ra trong quý II và năm 2019 là lợi nhuận nhất định phải tăng cao hơn so với 2018, tiền lương dự kiến trên 8 triệu đồng/người/ tháng, lợi nhuận phấn đấu năm 2019 đạt 500 tỷ. Để hoàn thành mục tiêu Công ty cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể:

Trước tiên đảm bảo công tác an toàn: Không để xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, an toàn trong sản xuất. Thực hiện công tác an toàn một cách thực chất và hiệu quả, rà soát các yếu tố gây mất an toàn. Tổ chức đánh giá các nguy cơ và biện pháp quản lý trong công tác An toàn bảo hộ lao động. Kiểm tra triệt để, siết chặt các quy định vận hành.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác mua bán vật tư thương mại đảm bảo đúng quy định. Tổ chức họp đánh giá rủi ro công tác kinh doanh vật tư thiết bị từ đó tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong kinh doanh.

Giữ vững thị trường tiêu thụ dầu Cominlub. Tăng cường quản lý chi phí, xây dựng kế hoạch chi phí cụ thể, cân đối các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác an ninh trật tự: Công ty đã tiến hành thay đổi mô hình hoạt động các trạm xăng dầu, tổ chức đào tạo khóa bồi dưỡng nghiệp vụ  kinh doanh xăng dầu cho các trạm trưởng, trạm phó và nhân viên kinh doanh xăng dầu tại các đơn vị trong Công ty, tiếp theo đó cần quản lý chặt chẽ, các xí nghiệp, đơn vị phối hợp với phòng ban Công ty giám sát quy trình đảm bảo giữ vững công tác an ninh.

Quan tâm chăm lo đến đời sống, thu nhập cho người lao động đặc biệt tại Xí nghiệp vận tải xếp dỡ, hạn chế xảy ra tình trạng người lao động bỏ việc, tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Với những phương hướng đã đề ra cùng sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các phòng ban công ty và các đơn vị tin rằng MTS sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2019.

                Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                               

           

Like0

View 3789

Facebook chat