Title

MTS: “TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, NHÂN LỰC TRỌNG ĐIỂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI NĂM 2018”

Đó là lời phát biểu của đồng chí Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh dầu Cominlub 7 tháng năm 2018 ngày 20 tháng 7 năm 2018.

7 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và hoạt động tiêu thụ sản phẩm dầu Cominlub nói riêng gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết không thuận lợi, sức ép cạnh tranh giữa các hãng sản xuất và tiêu thụ dầu nhờn ngày một lớn… làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ dầu Cominlub của toàn Công ty. Kết quả 7 tháng, sản lượng tiêu thụ dầu Cominlub đạt 2.450.000 lít tương ứng 54,4% kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu tiêu thụ 4.500.000 lít trong năm 2018, tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao hơn; Tích cực giới thiệu sản phẩm đến các đơn vị bằng chương trình dùng thử dầu miễn phí; Phân rõ thị phần giữa các đơn vị trong Công ty để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc khách hàng đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và hợp đông phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Kết luận hội nghị, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng chí Trần Minh Nghĩa yêu cầu các phòng ban Công ty, các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:  

Tập trung nguồn lực mở thị trường vào các khác hàng trọng tâm; Các đơn vị phân công cho cán bộ thường xuyên theo dõi và giải quyết triệt để các ý kiến kiến nghị của khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm Cominlub; Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm Dầu nhũ thủy lực TLG HFS1 thân thiện với môi trường để sử dụng cho các Hệ thống giàn chống cơ giới hóa tại các mỏ hầm lò, thay thế cho các loại dầu hiện đang phải nhập khẩu; Hoàn thiện việc thử nghiệm dầu động cơ thế hệ mới trên các phương tiện của phân xưởng Vận tải bộ - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả. Tổ chức đánh giá và triển khai việc cung cấp sản phẩm cho các khách hàng sử dụng; Phối hợp với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong việc đánh giá, cấp Chứng nhận hợp quy sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong theo QCVN 14:2018/BKHCN và tổ chức công bố mã nhận dạng hợp quy của sản phẩm dầu cominlub theo thông tư 02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng cho các phương tiện từ xe du lịch đến xe tải siêu trường, siêu trọng tại thị trường Việt Nam

Bên cạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, công tác mở rộng thị trường tiêu thụ, Giám đốc Công ty cũng yêu cầu các đơn vị siết chặt công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong sản xuất; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; các quy chế, quy định của TKV của Công ty đã ban hành.

Để đạt được mục tiêu năm 2018, đòi hỏi cán bộ công nhân viên cần đoàn kết, đồng lòng nỗ lực nhiều hơn nữa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Like1

View 2168

Facebook chat