Title

MTS -TẬP TRUNG TOÀN LỰC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

        Ngày 03/10/2019, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV tổ chức kiểm điểm hoạt động SXKD quý III, 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

        Thành phần dự Hội nghị: Hội đồng quản trị Công ty; các đồng chí Phó giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng công ty; Chủ tich, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN công ty; CVP Đảng ủy; Trưởng các phòng ban; Thư ký HĐQT công ty; Bí thư ĐU, Giám đốc, Chủ tịch CĐ, Kế toán trưởng/TP kế toán các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Công ty đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng theo đó: Tổng danh thu 3.276/ 3.844 đạt 85% KH năm, Giá trị sản xuất 387.785/490.428 đạt 79% KH năm.

9 tháng, công tác đảm bảo an ninh an toàn được thực hiện tốt. Đặc biệt việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động từ thế hệ 1 sang thế hệ 2 mang nhiều tính năng ưu việt hơn. Đội ngũ kỹ thuật viên đã chủ động hơn trong lĩnh vực công nghệ. Công tác tổ chức quản lý đồng đều và ổn định trong toàn công ty.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Tứ - chủ trì Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ cho Công ty: Tổ chức đánh giá lại thị trường và khả năng cạnh tranh của Công ty; Đối với sản phẩm mới cần củng cố địa vị sản phẩm và tổ chức tiếp cận khách hàng; Xây dựng phương án phối hợp sản xuất kinh doanh cho năm 2020; Chuẩn bị nguồn nhân lực tốt đáp ứng nhu cầu công việc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý IV, Giám đốc Công ty đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể:

Tập trung toàn lực, cao độ, tạo mọi điều kiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chi, đảng bộ trong Công ty thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty. Truyên truyền về Đại hội Đảng, 90 năm Vinh Quang Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện các chế độ về tiền lương, việc làm, đời sống cho người lao động. Chuẩn bị công tác chăm lo Tết nguyên đán cho người lao động.

Thắt chặt công tác an ninh an toàn đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Nhân dịp này, Công ty đã mời đồng chí Phạm Quang Tuyến - Nguyên trưởng Ban kiểm soát Công ty về dự Hội nghị và trân trọng cảm ơn đồng chí đã cùng Công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, chúc mừng đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ chế độ.

Năm 2020 với dấu mốc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập; Chào mừng Đại Hội Đảng bộ Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 để bước vào năm 2020 với tâm thế vững chắc, ổn định, ngày càng phát triển.

                                                 Nguyễn Thị Xoa - VPGĐ

 

Like1

View 1201

Facebook chat