Title

MTS -TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ SỐ 08-NQ/TU, 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW VÀ 1 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 04-QĐ/TU

            Thực hiện kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 23/4/2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Công ty cổ phần Vật tư – TKV, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TU, 02 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW và 01 năm thực hiện quy định 04-QĐ/TU, sơ kết tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, các đồng chí trưởng phòng, trưởng các ban xây dựng Đảng, Chủ tịch Công đoàn, bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB Công ty, các đồng chí Bí thư, Giám đốc đảng bộ xí nghiệp. Đồng chí Trần Minh Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị.

             Đánh giá chung, sau 5 năm thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 15/7/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên”; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 01 năm thực hiện Quy định 04-QĐ/TU về “Rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái” tự diễn biến”“ tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, CNLĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà các Chỉ thị, Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 08- NQ/TU trong thời gian tới.

            Trước đó Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã kiểm điểm Ban chấp hành giữa nhiệm kỳ và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty lần thứ XI ( nhiệm kỳ 2015 - 2020).

           Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Minh Nghĩa nhấn mạnh: Nhiệm vụ của Đảng bộ những năm tới còn nhiều khó khăn thách thức song với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên Công ty cùng nhau đoàn kết, nhất trí, lao động sáng tạo vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

Like3

View 5645

Facebook chat