Title

Tháng 11, tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao

Sáng 7/11, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11 năm 2017. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch Tập đoàn, về sản xuất tiêu thụ trong tháng 10/2017, cơ bản các đơn vị triển khai tuân thủ theo kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh tháng và năm Tập đoàn đã ban hành. Trong tháng 10, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức sản xuất của các đơn vị. Tuy vậy bằng những nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, các đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn trong tháng 10 cơ bản đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Trong tháng, Tập đoàn đã tổ chức được nhiều cuộc họp quan trọng, có ý nghĩa thiết thực như: cuộc họp về tăng năng lực sản xuất Alumin năm 2017, theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo sản lượng Alumin sản xuất trong năm 2017 đạt mức 1.120.000 tấn vượt 140.000 tấn so với kế hoạch đầu năm. Tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện thuê ngoài các công đoạn sản xuất than năm 2017, kế hoạch và các nội dung triển khai công tác thuê ngoài các công đoạn sản xuất than năm 2018. Thêm đó, PTGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cũng đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm hoạt động SXKD khối cơ khí 9 tháng đầu năm, theo đó chỉ đạo các Ban tham mưu cho Tổng Giám đốc Tập đoàn để xây dựng cơ chế điều hành khối cơ khí năm 2018. Cũng trong tháng 10, Tập đoàn đã ban hành các công văn, chỉ thị về thực hiện kế hoạch đào chống lò bằng vì neo, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư vấn, kế hoạch liên tịch phát động đợt cao điểm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất và tiêu thụ Alumin, ban hành quy định về công tác thăm dò bục nước...

Tháng 11, Tập đoàn đặt ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như: than nguyên khai sản xuất 2,9 triệu tấn, tiêu thụ 3,2 triệu tấn than; đào tổng số 21.300 mét lò; sản phẩm alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn, sản xuất 850 triệu kWh điện; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn; cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ amon nitrat 12.500 tấn.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh một số chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tháng 11 và thời gian tới như: Tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu để bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm, từ đó đảm bảo các đơn vị sản xuất hoàn thành kế hoạch giao, ổn định sản xuất và không bị mất cân đối doanh thu. Tổ chức vận hành 2 Nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm... khi giá bán sản phẩm đang cao. Duy trì vận hành ổn định các nhà máy điện, bám sát thị trường, phân tích và đánh giá theo giờ, theo ngày để có biện pháp chào giá phù hợp nhằm tăng tối đa lợi nhuận.

Mặt khác, các đơn vị cần tiếp tục chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, quan trọng hàng đầu là trong 2 tháng cuối năm 2017, các đơn vị phải tập trung thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, hạn chế tai nạn lao động ở mức thấp nhất.

Nguồn tin: Vinacomin

Like0

View 4972

Facebook chat