Title

Thanh niên MTS Tổng kết Tháng hành động AT- VSLĐ và Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

           Thực hiện Tháng hành động An toàn – vệ sinh lao động năm 2018 do Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty phát động, Đoàn thanh niên Công ty đã chủ động hưởng ứng tích cực bằng những hoạt động hiệu quả và thiết thực như lễ phát động đầy màu sắc của Thanh niên tại Nhà máy dầu Cominlub và thực hiện công trình thanh niên vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất và tân trang kho chứa nguyên liệu dầu cominlub.

Xung kích và chủ đạo trong hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy - một trong những hoạt động chủ đạo trong chuỗi hoạt động Tháng hành động AT- VSLĐ của Công ty.

Ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” do Đoàn Than Quảng Ninh phát động.

Với sức khỏe và nhiệt huyết của mình, Đoàn thanh niên MTS mỗi ngày đang từng bước trưởng thành phấn đấu là thế hệ kế cận Tâm trong, Trí sáng góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

                                                                                                               Nguyễn Thị Xoa

 

Like5

View 2838

Facebook chat