Tin trong ngành

TL ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Update 18/4/2019)

18/04/2019

CẬP NHẬT DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS:

1.Danh sách Ứng cử viên. Xem tại đây.

2.SYLL Ứng viên:

2.1. UV Lê Dũng. Xem tại đây.

2.2. UV Nguyễn Thế Hùng. Xem tại đây.

2.3. UV Trần Minh Nghĩa. Xem tại đây.

2.4. UV Tạ Quang Tuấn. Xem tại đây.

2.5. UV Nguyễn Văn Tứ. Xem tại đây.

2.6. UV Hoàng Kiên. Xem tại đây.

2.7. UV Tô Thị Lan. Xem tại đây.

2.8. UV Phạm Quang Tuyến. Xem tại đây.

Facebook chat