Tin trong ngành

TKV - Giao ban tháng 6

  • Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6/2018

    Sáng ngày 4/6, Tập đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Theo báo...
Facebook chat