Title

MTS: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2019

 Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư  tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, Phát động tháng công nhân năm 2019. Ông Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Quý I hoạt động Công đoàn Công ty đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tổ chức Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm 2019. Thăm hỏi trên 50 lượt gia đình dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với số tiền trên 250 triệu. Thăm, trợ giúp 50 gia đình khó khăn số tiền 50 triệu, đồng 83 CNLĐ xuất sắc số tiền 83 triệu đồng. Thăm 45 tổ, Phân xưởng, các đoàn phương tiện trước và sau tết Kỷ Hợi với số tiền 52 triệu đồng. Tổng chi các hoạt động xã hội 590 triệu đồng. Kiểm tra các bếp ăn tập thể, chế độ bồi dưỡng độc hại được giải quyết kịp thời, thưởng cho 4 bếp ăn tập thể 12 triệu .

Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn tham gia xây dựng các phương án SXKD, bố trí sắp xếp lao động, xây dựng lại định biên lao động tại từng khâu cho phù hợp, tập trung các khâu trực tiếp sản xuất, điều chỉnh mức và thang bảng lương sau khi mức lương tối thiểu Nhà nước điều chỉnh. Rà soát lại thu nhập của nghề bốc xếp và Vận tải thủy ưu tiên và điều chỉnh sát với mức đơn giá giao khoán của Tập đoàn.

Phối hợp với chuyên môn tiến hành kiểm tra công tác AT- VSLĐ tại các kho vật tư, nhiên liệu của Công ty.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn 30 CNVCLĐ đi tham quan du lịch tại Hàn Quốc đầu tháng 4/2019.

Các công tác nữ công, tuyên giáo, hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn được duy trì ổn định.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019:

Để phù hợp với mô hình tổ chức và thuận lợi cho hoạt động công đoàn. Sau khi thống nhất với Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty đã đề nghị và được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đồng ý chuyển đổi mô hình từ hai cấp sang một cấp. Vì vậy, trong quý II Công đoàn Công ty triển khai thực hiện và ổn định lại tổ chức hoạt động Công đoàn, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp trong Công ty.

Đầu tháng 4, Công đoàn triển khai kế hoạch phát động tháng công nhân năm 2019 đến các đơn vị trong Công ty với phương châm “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc.”

Cùng trong chuỗi hoạt động tháng công nhân, Công đoàn Công ty đề nghị công đoàn các bộ phận rà soát công nhân hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh hiểm nghèo để Công ty thăm hỏi trong tháng 5, lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị Công đoàn TKV tuyên dương.

 Đăng ký thi đua, công trình việc khó do Công đoàn đảm nhận chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” đến đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty.

Với những hoạt động thiết thực và cụ thể, Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư luôn đồng hành cùng đoàn viên và người lao động.

Like0

View 1015

Facebook chat