Title

Đồng chí Lê Minh Chuẩn được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Tập đoàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 27/6/2014 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Chuẩn - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 27/6/2014.

Trước đó, tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Bộ Công thương tổ chức vào đầu tháng 5/2014, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã đạt số phiếu tín nhiệm cao 96,55%.

Nguồn tin: vinacomin

 

Like0

View 2755

Facebook chat