Title

Khen thưởng 79 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Sáng nay 21/5, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 1 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN; Trưởng các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TQN; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng Ban Tuyên giáo các Chi, Đảng bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân xuất sắc.

           Tại hội nghị, Đảng ủy TQN đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 1 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc “Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”.

Theo đó, Đảng ủy TQN đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Nội dung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị và quy định được gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 08 gắn với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong việc xây dựng chi, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trịphát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Triển khai các chuyên đề hàng năm với các nội dung cụ thể, thiết thực...

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ TQN đã nghiêm túc thực hiện các giải pháp được đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; việc học tập, quán triệt đến tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được thống nhất trong Đảng bộ, có sự linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Do đó, đã góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVC; củng cố và giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng bộ TQN trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tập đoàn TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết số 12-NQ/TU “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đánh giá cao Đảng ủy TQN và các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh; nhiều chi bộ, Đảng bộ đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD hàng năm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy TQN nói riêng và Tỉnh ủy Quảng Ninh nói chung...

 

                       Nhân dịp này, Đảng bộ TQN đã công bố quyết định và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; tặng giấy khen cho 10 Chi bộ và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016-2018

          Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác được giao, cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quán triệt chỉ đạo kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định các cấp của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của Tập đoàn; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết TW4, TW5, TW6, TW7 khóa XII của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; triển khai chương trình hành động của BCH Đảng bộ TQN về thực hiện Nghị quyết số 11 của tỉnh; Nghị quyết liên tịch số 33 của Đảng ủy TQN và của Đảng ủy Tập đoàn về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020”.

                                                             Nguồn: Vinacomin news

 

Like0

View 5387

Facebook chat