Title

MTS: Nhiều giải pháp nhằm ổn định và nâng cao năng lực hoạt động sản xuất

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty CP Vật tư - TKV (MTS) đặt ra đều hoàn thành, trong đó chỉ tiêu giá trị sản xuất đạt 55% kế hoạch năm, việc làm và tiền lương của người lao động được đảm bảo, cải thiện đáng kể. Trên đà những kết quả thực hiện được, bước sang thực hiện nhiệm vụ của quý III/2019, MTS tiếp tục có nhiều giải pháp linh hoạt và phù hợp nhằm ổn định và nâng cao năng lực hoạt động sản xuất.

Toàn cảnh khu vực kho công trường của MTS (ảnh tư liệu Công ty)

Theo đó, Công ty đặc biệt chú trọng tập trung công tác an toàn trong mùa mưa bão. Duy trì tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, an toàn giao thông, đặc biệt tăng cường công tác an ninh trật tự tại các điểm cấp dầu trên khai trường mỏ, kiểm soát phương tiện trên các tuyến đường vận chuyển xăng dầu; chú ý công tác phòng chống mưa bão nhằm giảm thiểu rủi ro do tác động của thiên tai và hạn chế mọi thiệt hại. Các phòng ban của Công ty, các xí nghiệp căn cứ theo phân cấp quản lý thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình, quy phạm; quán triệt để người lao động hiểu và thực hiện đúng, không để xảy ra các vi phạm. Bên cạnh đó, Công ty tập trung vào các giải pháp nhằm chống gian lận thương mại trong kinh doanh vật tư, xăng dầu...

Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh việc duy trì và nâng cao năng lực của tất cả các mảng hoạt động. Đầu tư mới các phương tiện vận tải thủy, xà lan nhằm tăng năng suất hoạt động, đáp ứng yêu cầu bốc xếp và vận chuyển của các đơn vị trong TKV. Rà soát và điều chỉnh các hoạt động quản lý nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm dầu nhờn mới phù hợp với thị trường nguyên liệu biến động, đồng thời chú trọng biện pháp giảm giá thành sản phẩm, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn Cominlub...

Nguồn: Vinacomin news

Like0

View 5774

Facebook chat