Title

CÔNG ĐOÀN MTS KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

            Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, vì vậy Công đoàn MTS không tổ chức Hội nghị, gặp mặt, Công đoàn Công ty tuyên truyền đến CBCNVLĐ một số nội dung hoạt động tháng 3 năm 2022:

           Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn Quốc lần thứ  XIII, chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, Tập đoàn và Công ty; Nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật, chế độ chính sách đối với lao động nữ, tuyên truyền những chuẩn mực phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH- HĐH; Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ, đặc biệt là các nội dung liên quan theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới Đảm bảo mục tiêu theo chủ đề năm 2022 của Công đoàn TKV: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”

      Tiếp tục đẩy mạnh phong trào, đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia nhằm nâng cao chất lượng của phong trào trong giai đoạn mới - luôn hoàn thành mục tiêu kép "Phòng chống dịch hiệu quả - ổn định và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh”. Đăng ký các công trình việc khó do nữ CNVCLĐ đảm nhận, thực hiện tốt công tác an toàn - VSLĐ, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ SXKD ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

            Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn tổ chức khám sức khỏe chuyên đề: Tầm soát ung thư; phát hiện các dấu hiệu lành tính và ác tính cho toàn bộ nữ CNVCLĐ công ty tại Bệnh viện Sản nhi - Quảng Ninh thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2022 tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid - 19.

           Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” nhằm tôn vinh “Áo dài - Di sản văn hóa của Việt Nam ”, lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam nơi công sở. Nữ CNV mặc áo dài đồng phục trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

Like0

View 3049

Facebook chat