Title

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

“Tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Đây chính là Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó của Tổng Bí thư, đồng thời thể hiện sự đồng hành, quan tâm, chăm lo sức khỏe, sự an toàn, ổn định đời sống người lao động, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với sự hỗ trợ, chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đã ưu tiên triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho công nhân, lao động ngành Than trong các Công ty con, đơn vị trực thuộc từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 11/9/2021. Theo đó Tập đoàn TKV cũng nêu rõ tầm quan trọng của chiến lược vaccine trong phòng chống dịch, không phân biệt nguồn gốc, xác định vaccine vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của người lao động thuộc TKV trong công tác phòng chống dịch cũng như trách nhiệm đối với doanh nghiệp thuộc ngành than. Với tinh thần đó, 10 nhà thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lựa chọn là điểm tiêm vaccine cho hơn 70.000 cán bộ, công nhân và phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ, công nhân ngành than tại Quảng Ninh được tiếp cận với vaccine phòng covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động và giữ vững sản xuất, hoàn thành kế hoạch SXKD trong đại dịch.

Thực hiện kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho công nhân, lao động ngành Than của Tập đoàn TKV, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã triển khai phương án phối hợp, phổ biến các quy định, công văn các cấp, đặc biệt là triển khai công tác tiêm chủng tại khu vực Thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty. Theo chỉ tiêu được phân bổ Công ty đã tiến hành các thủ tục như khám sàng lọc, làm tốt công tác khai báo, tuân thủ quy định 5K, các quy định, hướng dẫn của cán bộ y tế đều được tuân thủ nghiêm khi tiêm chủng, kết thúc tiêm, sau thời gian chờ phản ứng 100% các CBNV đều đáp ứng thuốc tốt, không có các triệu chứng sốc phản vệ và trở lại sản xuất đảm bảo an toàn, mạnh khỏe.

Đến ngày 11/9/2021, khi kết thúc đợt tiêm chủng theo kế hoạch của Tập đoàn, Công ty đã đạt kết quả cả về thời gian, phạm vi, đối tượng theo yêu cầu, số lượng cán bộ, công nhân tiêm chủng mũi 1 là 701 người đạt 95,5% tổng số lao động, và mũi 2 là 137 người. Đối với số cán bộ, công nhân chưa đến tiêm do điều kiện sức khỏe, do lịch công tác,... Công ty đã liên hệ phối hợp tiêm với nhân dân thành phố Cẩm Phả để đảm bảo phấn đấu 100% cán bộ, công nhân Công ty đều được bảo vệ bằng vaccine.

Ngay sau khi kết thúc đợt tiêm mũi 1 theo kế hoạch, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo, rút kinh nghiệm với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 của Công ty để chuẩn bị các phương án về tổ chức, lao động và sẵn sàng cho CBCNV tiêm mũi 2 được thuận lợi, hiệu quả

Hiện tại Ban lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục nâng mức độ phòng chống dịch ở cấp độ cao, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tuyên truyền giúp người lao động nâng cao ý thức chấp hành, kỷ luật tốt, chấp hành tốt chiến lược vaccine sẽ góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu kép của Công ty “vừa phòng chống dịch hiệu quả - vừa đảm bảo hoạt động SXKD”. Như Tổng Bí thư đã và đang tin tưởng sâu sắc rằng “cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta                                          Lê Thu Duyên- CVP Đảng ủy

Like0

View 2165

Tin tức khác

Trang

Facebook chat