Title

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-TKV TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

             Thực hiện Kế hoạch số 55- KH/ĐU ngày 01/3/2022 và Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Công ty cổ phần Vật tư-TKV đã xây dựng Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 29/3/2022 và Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 12/4/2022 để triển khai thực hiện.

                         Đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy Công ty dự và chỉ đạo Đại hội tại XN Vật tư Cẩm Phả

          Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 14/6/2022, 32 chi bộ trực thuộc các Chi, đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư- TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 Đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà - Ủy viên Ban thường vụ ĐU dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ KD Vật tư- ĐB XN Vật tư Hòn Gai

        Trong quá trình tổ chức đại hội các chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã cử các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí đại biểu Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ủy viên BCH ĐB Công ty dự Đại hội chi bộ khối trạm xăng dầu trực thuộc Đảng bộ XN Vật tư Hòn gai

         Trong đó, Chi bộ Khối trạm xăng dầu- trực thuộc Đảng bộ Vật tư Hòn Gai vinh dự được đón tiếp Đồng chí Bùi Văn Ngợi - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Trần Thế Nhung, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh đến dự.

                                               Đại hội chi bộ KTAT Công ty

          Tại đại hội, các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ, của cấp ủy/bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 - 2025; với nguyên tắc tập trung, dân chủ, tinh thần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, các đồng chí đảng viên về dự đại hội đã nêu cao trách nhiệm của mình sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội, đồng thời sáng suốt lựa chọn những đảng viên uy tín, tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp ủy, bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

  Sáng suốt lựa chọn những đảng viên uy tín, tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp ủy

       Trong quá trình tổ chức đại hội, sau khi đại hội điểm và chỉ đạo của Ban Tổ chức Đảng ủy TQN Công văn số 788-CV/BTCĐU ngày 06/6/2022 về rút kinh nghiệm tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Công ty đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và biểu dương kết quả những chi bộ đã thực hiện tốt theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên.         

             Đại biểu biểu quyết những vấn đề quan trọng tại đại hội

           Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất lớn và quan trọng, qua đó tiếp tục tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong, g­ương mẫu của đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư -TKV nhiệm kỳ 2020-2025.

                           Đại hội chi bộ Văn phòng Giám đốc

Like1

View 1211

Facebook chat