Title

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Sáng ngày 26/12/2017 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức thành công “Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018”.

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần vật tư - TKV, Lãnh đạo các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc cùng toàn thể các đại biểu đại diện cho CBCNV của Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. Có thể nói năm 2017 là năm đánh dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với những kết quả hết sức ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt 106,3% kế hoạch Tập đoàn giao; đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được duy trì ổn định; cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất được đầu tư phát triển….Kết quả thăm dò đội ngũ cán bộ quản lý đều đạt mức tín nhiệm rất cao và đạt từ 94 -100%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐTV Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Cổ phần Vật tư - TKV; ghi nhận sự đột phá, linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là trong việc áp dụng thành công hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động nhận diện phương tiện bằng cảm ứng từ. Và chính việc thực hiện thành công hệ thống này đã nâng cao được quá trình quản lý, giám sát sử dụng nhiên liệu, giảm chi phí quản lý điều hành sử dụng nhiên liệu, đảm bảo việc cấp phát diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và quan trọng là phòng ngừa, giảm thiểu các hiện tượng tiêu cực trong cấp phát và sử dụng nhiên liệu. Thêm vào đó là các giải pháp đưa ra đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao thể hiện rõ ý chí, quyết tâm của người lao động.

Bước sang năm 2018, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV xác định nỗ lực hết sức trong việc phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn về người, thiết bị; an toàn về vốn; an toàn trong hoạt động điều hành, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu trên, Công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền giáo dục, cơ cấu lại lực lượng lao động trên nguyên tắc “Doanh nghiệp điều hành thông minh trên nền tảng của cuộc cách mạng 4.0”. Tập trung đầu tư cải tiến và nâng cấp hệ thống cấp phát tự động, quản lý kho xăng dầu, thực hiện tự động hóa từ khâu sản xuất và quản lý truy soát nguồn gốc đến từng đơn vị sản phẩm dầu Cominlub được sản xuất tại Công ty.

Hội nghị người lao động hàng năm là diễn đàn để phát huy tính dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được  tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị người lao động đã đồng thuận, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tiếp tục chung tay xây dựng văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Tâm sáng với việc - Tận tụy với nghề”.

 

Like6

View 6414

Tags

Facebook chat