Title

MTS - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG

            Xây dựng Công ty cổ phần Vật tư – TKV trở thành đơn vị Dịch vụ Kỹ thuật, cung ứng Giải pháp khoa học công nghệ thân thiện môi trường và Hậu cần tại chỗ bền vững, chủ đạo hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là mục tiêu tổng quát của MTS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

            Thực hiện hướng dẫn số:1655-HD/ĐU ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về “ Hướng dẫn đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2023”; Kế hoạch số 50/KH-ĐU ngày 04 tháng 12 năm 2019 về tổ chức Đại hội đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Đảng bộ cơ quan Văn phòng công ty Cổ phần Vật tư TKV tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đại hội Đảng bộ cơ quan văn phòng Công ty tổ chức vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

               Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng bộ cơ quan Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 -2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023.

              Trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cơ quan văn phòng đã lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực: Công tác kế hoạch; Thương mại; Kỹ thuật an toàn; Lao động tiền lương; Kế toán tài chính; Công tác đầu tư; Chăm sóc sức khỏe người lao động; Hoạt động Đảng, đoàn thể.

             Nhận định được những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 -2025:

             Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và cả hệ thống chính trị, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động; Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ; Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào điều hành sản xuất, quản lý SXKD, tăng khả năng cạnh tranh; Đảm bảo an toàn trên các lĩnh vực: an ninh chính trị, an toàn lao động, sự cố cháy nổ...

                Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Hùng- Phó bí thứ Đảng ủy Công ty ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cùng kết quả, thành tựu của Đảng bộ cơ quan Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung vào một số vấn đề trọng điểm:

              Nắm bắt và phân tích tình hình và những nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022..; Xây dựng Công ty cổ phần Vật tư - TKV trở thành đơn vị Dịch vụ kỹ thuật, cung ứng Giải pháp khoa học công nghệ thân thiện môi trường và Hậu cần tại chỗ bền vững, chủ đạo hàng đầu của TKV; Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu  tốc độ tăng trưởng năng suất lao động đạt bình quân 8%/năm, tiền lương tăng 3-5% /năm, giá trị sản xuất đến 2024 không thấp hơn 560 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 27 tỷ đồng; xây dựng hai sản phẩm là Chất lỏng thủy lực và hàng BHLĐ đạt tiêu chuẩn: “Nhãn xanh Việt Nam”, doanh nghiệp đạt tiêu chí Doanh nghiệp xanh vào năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu dài hạn, mục tiêu tổng quát cần tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực trên ba nguyên tắc mang tính quyết định với phương châm hành động xuyên suốt đó là:

Nguồn lực hàng đầu để phát triển là Con người

Động lực hàng đầu để phát triển là Đổi mới

Phương tiện hàng đầu để phát triển là Khoa học và công nghệ.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty gồm 16 đồng chí; bầu Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan văn phòng khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - trúng cử Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Năm 2020 với sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, đồng tâm xây dựng công ty ngày càng phát triển với tinh thần MTS “Tâm sáng với việc - Tận tụy với nghề”

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

Like2

View 4381

Facebook chat