Title

MTS - HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NĂM 2020 NHÓM 1 VÀ NHÓM 4

         Ngày 10, 11 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Vật tư - TKV phối hợp với Trường cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

         Đối tượng được huấn luyện gồm nhóm 1 và nhóm 4 làm việc tại Cơ quan văn phòng Công ty

        Nội dung huấn luyện:

        Đối với nhóm1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

      Đối với nhóm 4: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

     Huấn luyện an toàn định kỳ giúp cho những học viên tham gia khóa học hiểu rõ hơn về các khái niệm từ cơ bản nhất về sự an toàn, vệ sinh an toàn lao động. Học viên được trang bị những kiến thức về quyền cũng như nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và gồm cả những chính sách và những chế độ về việc bảo hộ lao động cho người lao động. Không những thế, cán bộ công nhân viên hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm căn bản theo từng đối tượng, những phương pháp giúp nhận dạng và đánh giá được mức độ rủi ro. Biết được các cách để đề phòng những yếu tố gây nguy hiểm ảnh hưởng, gây chấn thương trong lao động; được trang bị các kiến thức về cách xử lý khi xảy ra các sự cố cũng như các tai nạn lao động để có thể vận dụng được vào những tình huống thực tế.

                                                                             Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 2068

Facebook chat