Title

MTS- KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2018

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Than Quảng Ninh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 19/12/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư – TKV tiến hành Hội nghị kiểm điểm các nội dung trong hướng dẫn.

Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí: Bí thư, Phó bí thư, UV BCH Đảng bộ Công ty; Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng, phó phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty; Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Trần Minh Nghĩa – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Nội dung kiểm điểm: Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cá nhân lãnh đạo quản lý.

Trong năm 2018, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao; nâng cao trình độ và năng lực công tác; chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất và linh hoạt, sáng tạo để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

Một số hình ảnh:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Văn phòng Giám đốc

Like1

View 1167

Facebook chat