Title

MTS- NÂNG CAO NGHIỆP VỤ MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

        Ngày 12/7/2020 Công ty cổ phần Vật tư TKV tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 86 An toàn vệ sinh viên trong toàn Công ty. Dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

       Trao đổi với các học viên, đồng chí Đỗ Văn Khánh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Ninh, Phó ban chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến công tác ATVSLĐ, trong đó tập trung các nội dung: Hệ thống chế độ chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về ATVSLĐ đối với người lao động; kiến thức cơ bản, quy trình kiểm tra phát hiện cùng những biện pháp phòng chống các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ; trách nhiệm của Công đoàn đối với công tác ATVSLĐ; nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu TNLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp; kỹ năng, phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV...

      Bằng phương pháp truyền giảng sinh động, nhiều tình huống cụ thể gắn với đặc điểm sản xuất của Công ty được nêu ra thông qua các hình ảnh trực quan đã góp phần cho các học viên hiểu nhanh, nắm rõ các kỹ năng, kiến thức hoạt động của ATVSV, các học viên tập trung tiếp thu những kiến thức, nghiệp vụ công tác từ đó nâng cao trách nhiệm của mình tại mọi vị trí công việc.

        Kết thúc lớp tập huấn, 100% các ATV đã viết bài thu hoạch và đạt được yêu cầu mà Ban tổ chức lớp học đã đề ra.

                                                          Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 2172

Facebook chat