Title

MTS -NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

          Ngày 20/5/2021 Đảng bộ công ty CP vật tư tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng cho toàn thể 301 cán bộ đảng viên trong toàn Công ty.

          Giảng viên: Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty. Đến dự có đồng chí Bùi Khắc Trực, phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh.

           Nội dung học tập gồm 05 chuyên đề chính: Báo cáo Chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiếc lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

          Trong điều kiện dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Công ty làm sao để vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa chuyển tải toàn bộ nội dung cơ bản của các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 100% đảng viên. Đảng bộ MTS đã bố trí học tập trực tuyến qua 11 điểm cầu, điểm cầu chính tại văn phòng Công ty, các điểm còn lại được đặt tại văn phòng các Xí nghiệp, Chi nhánh, với sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty tại các điểm cầu.

            Toàn bộ đảng viên dự học bắt buộc phải thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y Tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế qua phần mềm bluezone trước khi vào lớp. Theo đó 301 đảng viên đã được bố trí ngồi giãn cách và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ, ở mức an toàn cao nhất.

           

           Phát biểu tại lớp học, đồng chí Bùi Khắc Trực ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Công ty, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại đã tổ chức thành công lớp học. Với cách làm này, đơn vị đã chủ động triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch 17-KH/ĐU ngày 02/4/2021 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh./.

                                                                     Lê Thu Duyên - Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 3295

Facebook chat