Title

MTS: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngày 2/08/2016, Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo công ty, các đồng chí cán bộ chủ chốt của công ty và đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và triển khai kế hoạch tháng 8 năm 2016 có đề cập tới: trong điều kiện khó khăn chung trong toàn ngành Than, các đơn vị trong Tập đoàn đã điều chỉnh lại kế hoạch về sản lượng sản lượng tiêu thụ than, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, 7 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu so với kế hoạch của Tập đoàn: tổng giá trị sản xuất 7 tháng đầu năm 2016 toàn công ty ước đạt 56% kế hoạch năm - trong đó giá trị SXKD vật tư thiết bị đạt 55%KH, tiêu thụ DO đạt 56%KH, tiêu thụ COMINLUB đạt 51%KH, bốc xếp 68%KH, vận tải thủy đạt 54%KH.

Trong phần thảo luận, các đại biểu dự Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi về những vấn đề còn tồn tại; qua đó giữa các đơn vị, phòng ban có sự phối hợp nhịp nhàng và hài hòa hơn khi giải quyết công việc. Bên cạnh đó, đóng góp các ý kiến thiết thực và hữu ích vào giải pháp của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 8 và các tháng cuối năm, nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2016.

Đồng chí Giám đốc công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Minh Nghĩa - Giám đốc Công ty đã kiểm điểm tình hình hoạt động của công ty tháng 7, 7 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chỉ rõ những việc đã và chưa làm được trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý với vấn đề quản lý lao động, bên cạnh việc quan tâm và tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tuyên truyền rõ tới người lao động về việc nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lao động của Công ty. Đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2016, đồng chí nhấn mạnh: thời điểm hiện tại, đang là tâm điểm của mùa mưa bão, nên cần hết sức chú ý trong công tác PCTT, ATLĐ để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra được ổn định. Bên cạnh đó, cần tập trung toàn bộ nguồn lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sxkd như: khẩn trương hoàn thành dây chuyền tự động hóa sản xuất tại Nhà máy dầu 12/11; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm dầu động cơ, phấn đấu trong quý IV có thể đưa sản phẩm mới nhằm xâm nhập thị trường ngoài ngành than; giao VTHG và VTCP xúc tiến mở rộng thị trường để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện rà soát, đánh giá và nâng cấp hệ thống quản lý bảo mật dữ liệu của công ty; tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; đồng thời, căn cứ vào tình hình sxkd của 2016, các đơn vị trong toàn công ty sẽ xây dựng kế hoạch 2017… Với bối cảnh hiện nay, các giải pháp được quan tâm thực hiện là cân đối giá thành sản phẩm, tính toán doanh thu bảo đảm mục tiêu lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc và ổn định thu nhập cho người lao động.

Like0

View 4516

Facebook chat