Title

MTS - PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AT- VSLĐ NĂM 2018

          Thực hiện nội dung Kế hoạch số: 1150/TKV-AT ngày 12/03/2018 của Tổng Giám đốc  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc " Kế hoạch hướng dãn triển khai tháng hành động AT-VSLĐ năm 2018”.

         Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCNV Công ty hiểu rõ và tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh toàn Công ty. Thực hiện tốt mục tiêu "An toàn – Đổi mới – Phát triển". Ngày 03/5/2018, Công ty cổ phần Vật tư  - TKV đồng loạt tổ chức phát động thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2018 tại các đơn vị, Xí nghiệp trong Công ty.

            Hưởng ứng chủ đề tháng hành động của Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam về AT- VSLĐ năm 2018 của Công ty là “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

             Trong ngày phát động tháng An toàn, Công ty tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc với đại diện người lao động thực hiện nội dung đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN của Tháng hành động AT-VSLĐ lần thứ nhất, cam kết thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp tạo môi trường làm việc thoáng mát, đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, ký cam kết thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCC năm 2018 giữa các phân xưởng sản xuất (thuộc Xí nghiệp), giữa các tổ, nhóm sản xuất, các đoàn phương tiện, từng phương tiện, đầu máy hoạt động riêng lẻ... (thuộc phân xưởng). Không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, sự cố thiết bị. Các Xí nghiệp tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có người bị TNLĐ, trồng cây xanh ở những nơi có thể: Nhà ăn, nhà ở, khai trường tạo môi trường Xanh – Sạch - Đẹp. Các tổ nhóm, phân xưởng sản xuất tổ chức tháng làm việc mẫu mực An toàn – Đổi mới – Phát triển Tổ chức thực tập các phương án PCCN, chống tràn dầu, cứu hộ cứu nạn  theo phương án đã xây dựng. Hội thảo chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCN. Kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra về AT-VSLĐ ở đơn vị, kiểm tra hoạt động của màng lưới ATVSV....

         “An toàn là hạnh phúc của mỗi gia đình,” “ An toàn là văn minh xã hội” Chính bởi vậy cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Vật tư – TKV mỗi ngày vẫn hăng say lao động sản xuất và giữ gìn an toàn cho bản thân, cho đồng đội không chỉ trong tháng hành động An toàn mà trong cả cuộc đời làm việc và cống hiến.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Xoa

 

 

Like2

View 4941

Facebook chat