Title

MTS SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 KÝ CAM KẾT THI ĐUA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

           Ngày 31/12/2020, Giám đốc Công ty - Tạ Quang Tuấn đã chủ trì cuộc họp Sơ kết hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2020, ký cam kết thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2021 với các Xí nghiệp, Chi nhánh, phòng ban Công ty.

           Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng chí đã nêu những khó khăn, thuận lợi, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về tiêu thụ dầu DO tiêu thụ dầu nhờn COMINLUB, kinh doanh vật tư, phụ tùng dịch vụ bốc xếp, vận tải Thủy trong năm 2020.

          Bám sát mục tiêu năm 2021 của Tập đoàn TKV là “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất Than nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

           Đồng chí Giám đốc Công ty đề nghị Lãnh đạo các Xí nghiệp, phòng ban quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, đề ra các mục tiêu cụ thể cho các đơn vị, phòng ban thực hiện phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

           Tại Hội nghị,các đồng chí Giám đốc Xí nghiệp, Chi nhánh, trưởng phòng Công ty đã ký cam kết thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2021 với Giám đốc Công ty.

              Hình ảnh các đồng chí ký cam kết thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2021

Like0

View 997

Facebook chat