Title

MTS - SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 11, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018

                  Ngày 03 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ Phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty. Đồng chí Trần Minh Nghĩa - Bí thư, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

 

                 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2018, theo đó giá trị sản xuất 11 tháng năm 2018 đạt 95% kế hoạch năm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả xăng dầu, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực bốc xếp, vận tải thủy, phí kinh doanh dầu Diezen giảm mạnh,... Trước những khó khăn trên công ty đã có các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tổ chức sản sản xuất. Dự kiến năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, ổn định việc làm, đời sống người lao động theo Nghị quyết Hội nghị NLĐ và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

                  Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng ban công ty tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

                Đảm bảo an toàn về người, thiết bị, vốn và môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ luật lao động và an toàn xã hội; Để tiếp tục hưởng ứng chiến dịch 90 ngày đêm do Tập đoàn tổ chức phát động, Công ty cần chủ động cân đối các nguồn hàng, tổ chức nhận dầu DO để dự trữ tồn kho hợp lý trong tình hình giá dầu thay đổi thường xuyên vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của các đơn vị trong TKV vừa giảm thiểu rủi ro trong SXKD của công ty; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động; Xây dựng mô hình tổ chức quản lý kinh doanh xăng dầu tại các đơn vị trực thuộc;

                Xây dựng kế hoạch cung ứng dầu Cominlub trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, giữ vững thị phần. Tập trung nghiên cứu phát triển, sản xuất các chủng loại sản phẩm dầu nhờn COMINLUB phù hợp nhu cầu sử dụng với giá cả cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

                 Triển khai tổ chức Hội nghị người lao động các cấp trong toàn công ty; Tổ chức bình xét, phân loại cán bộ và đảng viên, kê khai tài sản đảm bảo đúng tiến độ.

                Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập thể CBCNV-LĐ Công ty CP Vật tư đoàn kết đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

                  Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Like0

View 1644

Facebook chat