Title

MTS tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015

Vừa qua, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cùng 130 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Đồng chí Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của công ty.

Năm 2014, mặc dù gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố khách quan, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, Công ty CP Vật tư - TKV đã phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra: Doanh thu toàn Công ty đạt 6.165 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch Tập đoàn giao; Giá trị sản xuất 603 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch; Nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định; Lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân CBCNV đạt khoảng 7,5trđ/ng.thg vượt chỉ tiêu nghị quyết hội nghị người lao động năm 2014 đề ra. Đặc biệt, công tác cổ phần hóa đã được thực hiện quyết liệt theo đúng tiến độ của Tập đoàn chỉ đạo và công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ ngày 1/5/2014, để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể CBCNV công ty. Không ngừng đổi mới, công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ công ty đến các đơn vị trực thuộc tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo: về tình hình thực hiện các chế độ chính sách sách đối với người lao động năm 2014; báo cáo của Ban TTND và báo cáo sử dụng quỹ VHXH TT; tình hình thực hiện quy chế quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2014 và hướng quản lý sử dụng quỹ lương, thưởng năm 2015. Trước những khó khăn thử thách trong quá trình đổi mới doanh nghiệp, nhưng công ty vẫn đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động. Giúp người lao động yên tâm khi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã đạt được trong năm 2014, đóng góp đáng kể vào thành công chung của Tập đoàn. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh, với diễn biến phức tạp của thị trường năm 2015 thì công ty cần có sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt; đồng thời tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Theo chương trình, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý; bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại và ban thanh tra nhân dân; phát động phong trào thi đua năm 2015. Nhân dịp này, Ban lãnh đạo công ty đã khen thưởng cho 2 tập thể và 33 cán bộ công nhân viên đạt năng suất cao năm 2014.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc để trong năm 2015 công ty sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để thực hiện thành công chiến lược phát triển đã đề ra, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

 

 

Like0

View 10525

Facebook chat