Title

MTS – TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ KHỐI CƠ QUAN VĂN PHÒNG

              Thực hiện hướng dẫn số: 1655-HD/ĐU ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về “ Hướng dẫn đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ  2020 -2023”; Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Công ty về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2023.

                    Từ ngày 03 đến 06 tháng 12 năm 2019, các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan văn phòng đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023. Để hướng dẫn cách thức điều hành và tổ chức Đại hội, đảng ủy Cơ quan văn phòng chọn Chi bộ kế hoạch làm Đại hội điểm.

             Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định và trình tự về tổ chức Đại hội. Báo cáo chính trị được đầu tư kỹ lưỡng bám sát nhiệm vụ được phân công của từng chi bộ. Tại đại hội các đảng viên đã thảo luận đóng góp ý kiến báo cáo chính trị và các văn kiện của cấp trên. Công tác bầu cử công khai, minh bạch. Đảng viên biểu quyết bằng thẻ đảng và ý thức nghiêm túc trong suốt quá trình Đại hội.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 có điểm mới đó là thành lập các Chi bộ riêng theo từng phòng, điều này thuận lợi cho các đồng chí Bí thư trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công việc được sâu sát hơn, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đối với Cán bộ.

Trong nhiệm kỳ tới 2020-2023 nhận định ngoài những thuận lợi cơ bản sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức song với tinh thần quyết tâm, truyền thống đoàn kết sáng tạo, Tâm sáng với việc - Tận tụy với nghề của đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên lao động tin tưởng rằng dưới ánh sáng Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp, mỗi cán bộ Đảng viên xác định và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, cùng nhau đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao, mỗi cá nhân ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn trên mọi cương vị công tác và ví trí được phân công.

Một số hình ảnh tại địa hội các chi  bộ

                           Các đồng chí đại biểu về dự Đại hội điểm Chi hộ Kế hoạch

                             Đồng chí Trương Quang Vệ - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Kỹ thuật

'

                          Đồng chí Hoàng Xuân Tùng trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Chi bộ Khối dân Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu dự

                            Đồng chí Phạm Quốc Cường - Bí thư chi bộ điều hành Đại hội

         

                            Đồng chí Trương Quang Vệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Văn phòng Giám đốc

 

Like1

View 4517

Facebook chat