Title

MTS: VỚI CÔNG TÁC SẮP XẾP, TÁI CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Thực hiện theo Nghị quyết giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư - TKV (MTS), cùng với chỉ thị số 51 của Tập đoàn TKV về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động. Để ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tái cơ cấu, nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty là phải chủ động đề ra, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, công nhân, người lao động. Điều này càng đặc biệt cần thiết trong bối cảnh thời gian qua, sản xuất kinh doanh than có nhiều khó khăn và dự báo trong những năm tới Tập đoàn còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa.

Sắp xếp, tái cơ cấu lao động hiện có trong Công ty - mục tiêu là đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh và làm cho nhu cầu trưởng thành, phát triển của cá nhân người lao động phù hợp với yêu cầu của Công ty

Sắp xếp, tái cơ cấu lao động sẽ bao gồm các hoạt động cắt giảm và thuyên chuyển lao động đặc biệt là lao động gián tiếp.

Cắt giảm và thuyên chuyển lao động nhằm mục đích điều hòa nhân lực giữa các bộ phận hoặc cắt giảm chi phí ở những bộ phận mà việc kinh doanh đang suy giảm, bố trí lao động gián tiếp xuống trực tiếp. Tức là tinh giảm lao động về mặt số lượng nhằm xây dựng cơ cấu lao động giữa các bộ phận hợp lý từ đó góp phần giảm chi phí lao động của toàn Công ty.

Để hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu, ổn định tư tưởng, ổn định sản xuất Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã và đang chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, lắng nghe dư luận, cũng như tâm lý làm việc trong cán bộ, nhân viên, người lao động. Công đoàn đã tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, đã trực tiếp đến tận các tổ đội, phân xưởng sản xuất để trò chuyện, tìm hiểu, nắm bắt được tâm lý, suy nghĩ thực sự của người lao động để từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp. Đồng thời tuyên truyền để cán bộ, công nhân trong Công ty nắm được thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Công ty, của Tập đoàn TKV để từ đó mọi người hiểu và đoàn kết, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” để cùng thực hiện, cùng chia sẻ và cùng vượt qua khó khăn.

Cùng với việc định hướng, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công nhân trong quá trình tái cơ cấu toàn Công ty. Công đoàn đã tham mưu cùng ban lãnh đạo Công ty đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ, vượt khó đi lên của người lao động trong những thăng trầm của lịch sử ngành than.

Cùng với đó là tham mưu thực hiện các giải pháp để ổn định tâm lý, đời sống, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình tái cơ cấu; cụ thể như:

- Công đoàn cùng với chuyên môn đã có những tư vấn, hướng dẫn,  hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể để người lao động có tuổi đời cao, có thâm niên công tác lâu dài, có nhiều gắn bó với Công ty thấu hiểu những áp lực về nhân sự, tiền lương, việc làm và tự nguyện chia sẻ khó khăn chung với Công ty, tự nguyện xin nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí sớm dù có chút thiệt thòi vì chưa đủ tuổi đời, để tạo cơ hội việc làm, trao cơ hội cống hiến cho thế hệ lao động trẻ.

- Công đoàn đã có những trao đổi, nắm bắt nhu cầu và đề xuất chuyển đổi nghề đối với lực lượng lao động có nguyện vọng được đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới.

- Công đoàn đã tham gia nghiêm túc trong thực hiện tuyên truyền tiết kiệm chi phí, chống thất thoát trong sản xuất, kinh doanh; có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và hợp lý hoá các khâu sản xuất để giảm giá thành và khắc phục những khó khăn để củng cố niềm tin của người lao động, yên tâm sản xuất, tiếp tục cống hiến bằng "tâm sáng", bằng sự "tận tụy".

            Tái cơ cấu trong bối cảnh có nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động trong Công ty. Làm tốt công tác tư tưởng chính là giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện thành công việc tái cơ cấu, bố trí, sắp xếp lại lao động. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn nói riêng của Công ty nói chung góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới, vượt qua khó khăn của  Công ty.

            Nhiệm vụ SXKD trong những năm tới của Công ty còn nhiều thách thức trong thời điểm khó khăn chung toàn Tập đoàn; Nhưng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, nhất trí và năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh của toàn thể CBCNV công ty, cùng với sự đồng lòng, tin tưởng, tinh thần đầy nhiệt huyết của đội ngũ CBNV, chúng ta sẽ khắc phục được những khó khăn để viết tiếp bàì ca hậu cần MTS.

Thu Duyên

Like3

View 4818