Title

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

             Thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ ĐU ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025. Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc và phân công các đồng chí trong Ban chấp hành dự sinh hoạt thường kỳ các chi bộ trực thuộc. Ngày 04 tháng 11 năm 2021, đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Công ty đến dự sinh hoạt Chi bộ phòng Thí nghiệm thuộc Đảng bộ XN Vật tư Cẩm Phả.

              Phát biểu chỉ đạo, đồng chí ghi nhận những cố gắng của cán bộ đảng viên và người lao động Phòng Thí nghiệm và động viên các đồng chí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm đồng thời đề nghị Chi bộ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:

              Thứ nhất: Chủ động tìm giải pháp, cải thiện các sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Phòng thí nghiệm là chủ lực của nhà máy, trái tim của Công ty, vai trò trong việc lãnh chỉ đạo xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm là vô cùng quan trọng.

             Thứ hai: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo phương án đã xây dựng. Nâng cao trách nhiệm đội ngũ bảo vệ siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid -19 ngay từ bước đầu.

         Thứ ba: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” coi đó là công việc thường xuyên theo đó cán bộ đảng viên Chi bộ Phòng Thí nghiệm cần  không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, chân thành.

           Thứ tư: Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Phát triển hệ thống quản lý hàng hóa bằng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu thuận tiện cho sản xuất và nghiên cứu sản phẩm.

           Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy, đảng viên trong các chi, đảng bộ về vai trò, tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có ý thức,trách nhiệm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chị bộ đảm bảo toàn diện, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác của Công ty.

                    Văn phòng Giám đốc

Like0

View 2786

Facebook chat