Title

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt dân chủ cơ sở

Ngày 9/5/2017, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Thông báo 77/TB-TW của Ban Bí thư về Tháng Công nhân. Dự hội nghị có đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Đoàn TQN; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN các đơn vị thuộc Đảng ủy TQN.

 

Đảng ủy TQN đã đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW  về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Theo đó, việc tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chuyên môn và đoàn thể các cấp trong Đảng bộ TQN quan tâm chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội đảm bảo tính nguyên tắc theo quy định, bước đầu đã có những kết quả tích cực, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng. Chuyên môn đã phối hợp với các tổ chức công đoàn, thanh niên, tạo điều kiện để CNVCLĐ, đoàn viên được biết, được bàn, được tham gia quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình thông qua hội nghị người lao động, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo với người lao động, với đoàn viên, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của CNVCLĐ; quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ được bảo vệ; phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra từng bước được thể chế hóa trong các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống; công tác giám sát của Đảng và các đoàn thể đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng và đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy SXKD phát triển, giữ vững an ninh chính trị cơ quan, đơn vị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Đảng ủy TQN đã đề ra 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch giám sát 2017; các cấp ủy, chuyên môn nghiên cứu ban hành các quy định, quy chế về trách nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý của các đoàn thể quần chúng và CNVC tham gia xây dựng Đảng, tham gia hoạt động quản lý điều hành SXKD; quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn với CNVCLĐ, tạo điều kiện để các đoàn thể quần chúng, người lao động tham gia giám sát, mở rộng dân chủ để đa dạng hình thức tiếp nhận thông tin góp ý từ người lao động...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN đã quán triệt cấp ủy Đảng các cơ sở thực hiện Tháng Công nhân theo Thông báo 77/TB-TW của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chuyên môn chỉ đạo, phối hợp với công đoàn tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt Tháng Công nhân.

vinacomin.vn

Like0

View 2749

Facebook chat