Tin trong ngành

công nghệ hiện đại

  • MTS: ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

    Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp quản lý giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dầu Cominlub, ngày 11/9, Công ty cổ phần Vật tư – TKV (MTS) đã tổ chức hội nghị...
Facebook chat