Tin trong ngành

HNNLĐ 2019

  • MTS – TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019

    Ngày 08/01/2019, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội nghị Người lao động 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn...
  • MTS – ĐẢM BẢO 3 CHỮ “AN” NĂM 2018

    Đó là lời phát biểu của đồng chí Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Công ty tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 cơ quan Văn phòng...
Facebook chat