Video

Title

Kinh doanh các dịch vụ

Ngày 25/07/1960. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng có Quyết định số 707/BCNN thành lập Công ty than Hòn Gai trên cơ sở 2 mỏ Hồng Gai và Cẩm Phả (được thành lập từ tháng 12/1957). Các đơn vị sản xuất thuộc 2 mỏ được chuyển đổi thành các đơn vị hạch toán độc lập trong công ty than Hồng Gai và hoạt động chính thức từ 01/08/1960. Về tổ chức bộ máy của Công ty than Hồng Gai, bên cạnh các phòng ban chức năng, Bộ Công nghiệp nặng còn quyết định thành lập 3 ngành: Ngành vận tải bốc rót, Ngành cơ điện tuyển khoáng và ngành vật tư – tiền thân của Công ty cổ phần Vật tư – TKV hôm nay. Ngày 01/08/1960 được đánh dấu là ngày thành lập Công ty và được CNVC Công ty tổ chức kỷ niệm hàng năm.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5700100707, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 6 năm 2010.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Tên tiếng Anh: Vinacomin - Materials trading joint stock Company

Tên viết tắt: MTS

Người đại diện pháp luật của công ty: Giám đốc công ty Tạ Quang Tuấn

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, p. Hồng Hà, Tp. Hạ Long

Điện thoại: (84) 0203.3695899 - Fax: (84) 0203.3634899

Email: [email protected] - Website: www.vmts.vn, 

Facebook chat